2020-07-20 13:30:51

Poziv za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave- računalna oprema

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude nalazi se u privitku.


Osnovna škola Jože Šurana Višnjan